znak КОНТОАР
bannersmall
 Друштвото Контоар е основано во согласно донесениот Закон за сметководство во 1994 година.

Од овој период друштвото Контоар ја обавува дејноста сметководствени услуги врз основа на тогашните тековни законски одредби, додека во месец Ноември 2007 година има добиено решение -
дозвола за вештачење од страна на Основниот суд Скопје 1 до Скопје    Сметководство   Beштачење       
                                                                                                                          
       
 02-2779-301 ; 076/424-994 ; 076/424-199j
 
bmssensus Web Engine